Boost de energie van je team in drie stappen!

Team energie als positief te beïnvloedden factor op de agenda.  Heb je van die dagen dat alles lukt en dat je op een prettige manier resultaten bereikt? Dan zit je goed in je energie. Energie is de bron is voor jouw prestaties. Het speelt een rol op de werkvloer, in teams én in organisaties.

Negatieve energie in teams is besmettelijk. Zo’n negatieve spiraal zet zich makkelijk in werking. De sfeer wordt slechter, het stressniveau neemt toe. Positieve energie lekt weg. Soms gaat het zover dat een teamlid langdurig uitvalt. Hij of zij is niet meer in staat om het eigen energieniveau op te laden.

Die negatieve spiraal heeft effect op iedereen. Teamleden en klanten maar ook op de resultaten, de ambities, het leervermogen, de creativiteit en de teamreputatie. Gelukkig kan iedereen positieve energie toevoegen aan de onderlinge samenwerking. Zo wordt de negatieve spiraal doorbroken. Een effectieve methodiek om energie te creëren is te focussen op de zingeving van het team.

Dat is praktisch uitvoerbaar in drie stappen:

  1. Brainstorm over de toegevoegde waarde van het team. Wat maakt het team onmisbaar? Welke activiteiten en resultaten zijn zinvol? Waarmee maken wij anderen en onszelf blij? Laat iedereen zijn ideeën daarover opschrijven en geef iedereen de ruimte deze te delen. Zorg voor een visueel overzicht.
  2. Selecteer hieruit het bestaansrecht van je team. Dit zijn de belangrijkste drie tot vijf kwaliteiten.
  3. Bepaal hoe je als team tijd en aandacht aan deze kwaliteiten gaat geven. Hoe prioriteren we onze taken? Hoe besteden we maximaal tijd aan onze toegevoegde waarde en de zinvolle activiteiten? Hoe versterken we onze kracht? Hoe houden we elkaar scherp? Maak daarover haalbare, realistische afspraken zodat succes en vooruitgang zichtbaar worden.

Keep it simple! Als team houd je deze positieve focus vast door de afspraken en opbrengsten als reguliere agendapunten te bespreken. Vier je successen! Wees blij met de kleine stappen die je samen neemt. Heb vertrouwen en compassie, de energie gaat weer stromen.