Portfolio

Tiemen heeft teams beter leren samenwerken, bij opdrachtgevers als de Nationale Politie, een grote bank, de NPO, Monuta, gemeenten, zorginstellingen,  een ict-bedrijf en anderen.
 
 
TIEMEN BIJ DE NPO: Leergang adviesvaardigheden voor it-ers
 

IT experts bij de NPO moeten door de dynamiek van technische, organisatorische en marktontwikkelingen steeds meer optreden als IT adviseur in de complexe waardeketen. Daardoor had de NPO de behoefte om medewerkers de kans te geven advies-, communicatie- en presentatie vaardigheden op te doen. Tiemen heeft daarvoor een leergang op maat ontwikkelt waarbij de deelnemers in de praktijk hun opgedane kennis en vaardigheden toepassen. De deelnemers waren nog niet gewend aan een rol als adviseur. Zijn hebben geleerd om de relatie met hun opdrachtgever te managen, de vraag achter de vraag te verhelderen en de verschillende stappen in het advies traject te doorlopen. Door de ruimte om te oefenen met situaties  uit de prakrijk hebben de deelnemers meer grip op communicatie en kunnen ze effectiever schakelen. Het gebruik van persoonlijkheidstesten maakt dat ze zichzelf beter kennen en makkelijker vanuit hun authenticiteit hun adviezen presenteren. Ze begrijpen dat een adviestraject verschillende fasen kent zijn nu in staat dat proces te managen.

 
TIEMEN BIJ EEN DIALYSE AFDELING: Het doorbreken van een negatieve spiraal
 

De Dialyse afdeling had een aantal nare ervaringen waardoor de werksfeer slechter werd en het ziekteverzuim hoger. Medewerkers voelden zich niet prettig. Om deze situatie te doorbreken hebben het management en de teamleiders hulp gezocht. We hebben op verschillende niveaus gewerkt. In een veranderteam met de teamleiders, de medisch verantwoordelijke, de manager en de hr adviseur. Dit veranderteam is  verantwoordelijke om de omslag te bewerkstelligen en de beslissingen over voorgestelde interventies te nemen. Op het tweede niveau zijn de teamleiders gecoacht op hun leiderschap en hun communicatie. Hun positieve impact op collega’s is gegroeid. Daarnaast hebben zij een aantal Lean tools aangereikt gekregen waarmee teamcommunicatie effectiever is. Op het werkvloer niveau kregen teamleden de kans zicht te ontwikkelen middels individuele coaching en workshops. Zij zijn nu beter in staat voor hun eigen energieniveau te zorgen. In een aantal gevallen is er mediation ingezet en zijn conflicten opgelost. Al met al is de sfeer verbetert, is het geloof de samenwerking op de afdeling terug en kan het veranderteam de positieve ontwikkeling zelf doorzetten. Er wordt weer met elkaar gepraat en problemen worden opgelost.

 
TIEMEN BIJ EEN GEMEENTE: Meer energie en betere samenwerking voor beleidsmedewerkers
 

Bij een clustergemeente ervoeren de beleidsmedewerkers Samenleving uitermate veel stress. Ze gaven in het Medeweker Tevredenheidsonderzoek aan dat het de hoogste tijd was voor verbetering. De gemeente vroeg ons de teamontwikkeling op gang te brengen richting zelfsturing en bronnen voor positieve energie te activeren. Middels een cultuurscan kregen de teamleden inzicht in hun houding en patronen en waren ze in staat een gezamenlijke ambitie te formuleren. In teamsessies is er gewerkt aan het onderlinge vertrouwen, het omgaan met conflicten en het geven van feedback. Teamleden kregen inzicht in elkaar voorkeursstijlen en impact daarvan op het team. Op inhoudsniveau hebben subteams input geleverd voor het jaarplan en bepaald welke verbeterpunten opgepakt worden. De beleidsmedewerkers hebben besloten te werken met een  dagstart. Het resultaat is dat de teamleden zich veel meer verbonden en gesteund voelen. De energie en het werkplezier is zichtbaar toegenomen. De teamleden hebben de inzichten en de tools om hun teamontwikkeling positief te blijven beïnvloedden.

 
TIEMEN BIJ DE NATIONALE  POLITIE – Succesvolle start Teams (samen met Quint)
 

Bij de Dienst ICT van de politie zijn nieuwe teams gecreëerd bestaande uit ICT ontwerpers, bouwers en beheerders. De vraag vanuit de politie was om teams in de startfase te begeleiden en succesvolle teamvorming en effectieve samenwerking te stimuleren en de weerbaarheid van teamleden te vergroten. Doelen waren acceptatie van de nieuwe vorm van werken en enthousiasme en commitment voor de teammissie en de uitdagingen van het team. Om deze doelen te bereiken zijn per team twee blokken van twee teamdagen georganiseerd. Tijdens deze teamdagen kregen teamleden de ruimte om stoom af te blazen, afstand te nemen van negatieve emoties  en kennis te maken. Vervolgens was er ruimte om samen keuzes te maken over de teamstrategie, de middellange en korte termijn doelen en afspraken te maken. Resultaat van de teamdagen verschilt per team, sommige teams zijn tijdens de teamdagen gestart met hun actiepunten, anderen waren nog aan het plannen. Overall is zichtbaar en voelbaar dat de eerste stappen in teamontwikkeling zijn gezet. Er wordt niet alleen op het management gewacht maar teams stellen zich pro-actiever op.

 
TIEMEN BIJ EEN GROTE BANK – Werken aan de professionaliteit van het team
 

Een klein team van adviseurs werkt 4 dagen aan eigen professionaliteit onder leiding van Tiemen. Er is een reorganisatie aan de gang en het is onzeker of het team kan blijven bestaan. In eerste instantie is gewerkt aan het versterken competenties. Vervolgens zijn de mogelijkheden voor het team in de bestaande situatie onderzocht. Zo heeft het team een strategie bepaald om hun stakeholders op andere manier te beïnvloedden en om de toegevoegde waarde van het team op de kaart te zetten. 

Alle teamleden hebben acties op zich genomen om de gezamenlijke strategie tot uitvoer te brengen. Ondanks de onzekerheid over het behoud van hun banen, hebben ze meer grip op hun situatie en ligt de focus op datgene wat ze samen kunnen beïnvloeden. Het team heeft in deze 4 dagen de stap gezet van verslagenheid naar verbondenheid en invloed.

 
TIEMEN BIJ DE NVJ – Afdelingen beter laten samenwerken
 

De service- en administratie-afdelingen van de Nederlandse Vereniging van Journalisten beter laten samenwerken, communiceren en processen afstemmen. Dat was de uitdaging.

Maarten Kroese, manager bedrijfsvoering: “Ik ben uitgekomen bij Suzanne Mijnheer van Tiemen. Zij kwam met de zeer passende suggestie voor de introductie van Lean Dagstart. Door een goede voorbereiding en afstemming verliep de training naar wens. Suzanne beschikt over een groot arsenaal aan modellen en trainingsmethodieken, heeft ruime ervaring en snel inzicht in de mensen en hun motivatie en blokkades en doet de juiste interventies. Ondertussen verloopt onze dagstart naar wens en worden de eerste verbeteringen direct doorgevoerd!”

 
TIEMEN BIJ IBM – Innovatieve concepten door getalenteerde studenten
 

IBM geeft jaarlijks een groep supergetalenteerde studenten de mogelijkheid om in 12 weken te komen tot innovatieve concepten voor klanten. Deze groep studenten van allerlei nationaliteiten moet in kleine teams in korte tijd topprestaties leveren. Samenwerking is daarbij cruciaal. Tiemen heeft workshops theaterimprovisatie gegeven om zowel de samenwerking als het improvisatievermogen van de groep te versterken. De spellessen hebben de onderlinge band en vertrouwen een boost gegeven. De studenten die het moeilijk vonden om impulsief te reageren hebben zichzelf overwonnen en stappen gezet in het improviseren. De spellessen gaven veel energie en plezier die werden meegenomen naar het innovatie lab.

 

Uitspraken van deelnemers van de Tiemen spellessen voor professionals ‘Ik heb geleerd wat ik kan met houding en gedrag, de kracht die je hebt zonder woorden. Dat heb ik echt ontdekt!’ ‘De spellessen vond ik erg leuk, misschien zelfs bevrijdend.’ ‘Je leert jezelf als instrument te gebruiken. Je leert met bepaalde oefeningen ook heel goed naar een ander te luisteren en te kijken. Dat hielp mij ook om me bij klanten beter in te leven. Het spelelement zorgt er voor dat je er weer bewust van wordt, dat je werk ook voor een groot deel spel is.’ ‘Je leert je collega’s echt beter en van een heel andere kant kennen.’