Continu leren is de voorwaarde voor succes.

Onderzoek & verhalenserie ‘Het geheim van succesvolle organisaties’

Wij zijn in ons onderzoek nog geen succesvolle organisaties tegengekomen die zeggen alleen maar te focussen op het resultaat! We zijn ook nog geen leiders of teams tegengekomen die claimen dat er nooit iets bij ze fout gaat op de werkvloer…

In tegendeel, alle organisaties die we gesproken hebben, focussen juist heel bewust op de leercultuur. Het geven en krijgen van feedback is daarin één van de belangrijkste mechanismes.  Fouten worden bij al deze organisaties bij uitstek gebruikt om van te leren. Om de dienst, het product en de samenwerking beter te maken. Als medewerker word je aangemoedigd je eigen verantwoordelijkheid te nemen en jezelf continue te blijven ontwikkelen.

 Voorwaarden en valkuilen 

De twee belangrijkste voorwaarden om continu te kunnen leren zijn:

  1. Steeds nieuwe kennis en informatie zoeken buiten de interne context.
  2. Een veilige omgeving waarin het maken van fouten (want die zijn er altijd) niet ‘afgestraft’ wordt maar waarin fouten juist worden gezien als een belangrijke kans om te leren.

De twee belangrijkste valkuilen daarin zijn:

  1. Niet verder kijken dan je eigen sector of branche om nieuwe kennis in huis te halen.
  2. Kritiek verwarren met feedback. Communicatie die niet bijdraagt tot het verbeteren van de prestaties laten bestaan.

Formeel versus informeel leren

Om met het laatste te beginnen: bij Toneelgroep Amsterdam kwam de omslag naar een veilige leeromgeving toen leider Ivo van Hove het geven en krijgen van feedback onderdeel maakte van de  overlegmomenten. Hierdoor groeide het onderlinge vertrouwen binnen de organisatie enorm.

Ook bij het populaire reizende Theaterfestival De Parade is de feedback cyclus kort en centraal onderdeel van de vergaderingen. “Liever fouten maken dan controle” is het motto van leider Ray van Santen.

De Academy Bartels is een familiebedrijf pur sang. De leiders volgen regelmatig leiderschaps- en teamtrainingen om ervoor te zorgen dat ze elkaar ook als management goed aanvullen. Het team erkent dat het niet noodzakelijk alle kennis in pacht heeft om een gezond bedrijf te leiden.

Dit geldt ook bij Bronkhorst High Tech. Daar worden de “super techneuten” aangemoedigd om de comfortzone op te rekken en nieuwe indrukken op te doen in samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

Het Alexander Monro Ziekenhuis is het resultaat van kijken met een frisse blik. Het is opgericht om te breken met vastgeroeste patronen in de omgang met patiënten met borstkanker.

Interne en externe opleidingen

Opleidingen in het specialisme van het bedrijf gebeuren bij succesvolle bedrijven vaak binnenshuis. Het transportbedrijf CTS Group heeft een eigen academie waarbij casussen uit de praktijk worden gebruikt in interne trainingen. Bronkhorst High Tech leidt zijn eigen technische personeel op vanaf het moment dat ze van de universiteit komen.

Bij Toneelgroep Amsterdam is elke keer voorstelling een gelegenheid om samen te leren. Dat leerproces vraagt offers. De voorstelling Angels was nooit in New York een succes geworden als die niet eerst opgevoerd was in Marseille, toen die kans zich onverwacht voordeed. Het hele team heeft daarvoor doorgewerkt in de zomervakantie…succes is soms ook gewoon een kwestie van bikkelen.