Improviserende managers zijn doorslaggevend voor succes

We staan met z’n allen voor grote uitdagingen, ecologisch, economisch en mentaal. Organisaties spelen daarin een grote rol. Zij brengen innovatie en kansen om onze gemeenschappelijke problemen aan te pakken. Steeds opnieuw hebben organisaties problemen die zich voordeden opgelost en vooruitgang mogelijk gemaakt. Om dat mogelijk te maken zijn ze continue in ontwikkeling en aan het experimenteren en improviseren.

Organisatieontwikkeling is niet eenduidig te plannen en te sturen

Een organisatie bestaat uit een dynamische verzameling groepen mensen. De groep die moet plannen en sturen, het management is zelf maar één van de vele groepen. Verandering in organisaties is het resultaat van de dynamiek in al die groepen. Die dynamiek is vele malen groter dan de beweging die het management bewust ingang zet. Ondanks de veranderdoelen die het management stelt, verrast het resultaat van het geheel. De gevolgen van geplande veranderacties zijn daardoor niet te voorzien. Voor organisatieontwikkeling moet het management  dus improviseren.

Improviseren managers bewust of onbewust?

Vertrouwt men op plannen die steeds moeten worden bijgesteld wordt er niet bewust geïmproviseerd. Improviseren managers  bewust,  dan geven ze ruimte voor verschillende initiatieven. En nemen ze kleine stappen zodat bijsturen makkelijker is.  Deze managers snappen dat zij niet de enige zijn die het resultaat bepalen. Met de ruimte die ze geven worden alle groepen in staat gesteld oplossingen aan te dragen en kan organisatieontwikkeling op een natuurlijke manier versnellen.

Improviseren is een basisvaardigheid voor managers

Improviseren doe je als je alles wat er zich in het hier en nu afspeelt waardevrij accepteert en van daaruit de volgende actie bepaalt. Zodra je in de emotie schiet over een gebeurtenis, ben je niet waardevrij en niet in staat om aanwezige potentie aan te wenden bij het nemen van een volgende stap. Dat maakt improviseren een basisvaardigheid voor management. Doorslaggevend  bij succesvolle organisatieontwikkeling en daarmee onmisbaar voor het aanpakken van onze huidige problemen. Gelukkig is het een vaardigheid die goed te ontwikkelen is.

Neem contact met me op voor een intake