Over leiderschap en samenwerken; wij zijn ons eigen instrument

Grote leiders

Leiders beïnvloeden zonder  dwang, macht of manipulatie. Grote leiders inspireren met hun aansprekende visie die ze goed over het voetlicht weten te krijgen. Ze raken ons in ons hart en zetten ons in beweging. We kunnen niet allemaal zijn zoals Gandhi of Mandela. Maar we kunnen wel van ze leren.

Er wordt heel wat afgeschreven en gepraat over leiderschap

Soms lijkt het iets heel groots en onbereikbaars. Ik geloof dat we allemaal leiderschap in ons hebben en dat we dat, stapje voor stapje, kunnen ontwikkelen. Niet alleen in trainingen maar iedere dag, want als we samenwerken speelt leiderschap altijd een rol.

Samenwerken is een woord wat we makkelijk gebruiken

We gebruiken het zelfs als er helemaal  geen sprake van ‘samen’ is. Als ieder op zijn eigen eiland zit zonder te communiceren. Of als we mogelijke conflicten uit de weg gaan. Samenwerken vergt de vaardigheid om over eigen grenzen te kijken en zich te verbinden. Verbondenheid komt niet vanzelf, daar moeten we wat voor doen. Het scheppen van vertrouwen en betrokkenheid bijvoorbeeld.

In samenwerking maken kleine dingen het verschil

Goed luisteren. Een positieve indruk maken. Uitstralen van geloof in jezelf en de ander. Omgaan met onzekerheid door je uit te spreken als je spanning voelt. In moeilijke situaties hulp vragen, in plaats van alleen door te modderen.  Grote leiders snappen dat. Ze denken niet alleen, ze voelen ook. Ze weten dat zij, net als acteurs, hun eigen instrument zijn.  Ze weten op het juiste moment het podium te pakken en hun rol goed te spelen met inzet van gevoel, verstand en lichaamstaal. Ze laten net als acteurs hun intenties zoveel mogelijk samenvallen met hun handelen. En ze durven te spelen.

Wij zijn allemaal ons eigen instrument

Door ons eigen instrument  te kennen en  het  bewust in te zetten kunnen we onze positieve impact op anderen vergroten.  Iedere samenwerking is een mogelijkheid om ons leiderschap verder te ontwikkelen. Laten we ieder team waar we deel van uitmaken gebruiken om ons leiderschap te vergroten. Door ons hart te volgen en ons uit te spreken. Door kleine stapjes te zetten, te experimenteren en wat meer te spelen.