Tiemen in het MT, een strategische keuze

Een tiemend MT heeft een positief effect  op de rest van de organisatie. Er wordt met plezier gewerkt, politieke spelletjes ontbreken,  de productiviteit is hoog en het vragen om hulp van collega’s heel gewoon. Een MT waar het niet botert heeft precies het tegenovergestelde effect. Jammer dat we dat nog zo vaak in de praktijk zien. Tiemen in het MT is een strategische keuze. Maar als je ervoor kiest, hoe doe je het dan?

Vijf stappen om te tiemen in je MT:

1)                  Start met het bouwen van onderling vertrouwen. Open deur zou je denken. Maar ik heb het over vertrouwen dat is gebaseerd op kwetsbaarheid. Vertrouwen waardoor teamleden transparant durven zijn. Durven zeggen ‘ik weet het niet’, ‘ik heb het verknald’ of het oh zo moeilijke ‘het spijt me.’ Het is spannend om je zo op te stellen dus zulk vertrouwen moet groeien. Geef het aandacht en het groeit. Gebruik hulpmiddelen om elkaar beter te begrijpen, neem er de tijd voor.

2)                  Is er vertrouwen, koester dan de bestaande conflicten. Zie ze als zoektocht naar de beste oplossing. Als een kans om tot nieuwe inzichten te komen en hechter team te worden.  Leer om te gaan met de spanning die conflicten met zich mee brengen. Zet de artificiële harmonie overboord en laat geen onderhuidse spanning ontstaan. Passief verzet wordt daarmee de kop ingedrukt. Oefening baart kunst. Dus grijp ieder verschil van mening aan als leerschool. Gebruik humor en maak het nooit persoonlijk. Persoonlijke aanvallen hebben niets met gezonde conflicten te maken.

3)                  Zorg voor commitment van iedereen voor ieder genomen besluit. Door de positieve benadering van conflicten heeft iedereen heeft zich kunnen uitspreken. Misschien is het genomen besluit niet ideaal, besluiten zijn dat zelden.  Maar een besluit is beter dan geen besluit. Een besluit kan alleen achteraf op waarde worden geschat als het ook echt is uitgevoerd. Niet als het vanaf de start al werd gesaboteerd. Commitment zorgt ervoor dat alle MT leden, ook diegene die liever een ander besluit wilden, het ondersteunen. Dat geeft een hoop helderheid in de rest van de organisatie.

4)                  Spreek elkaar aan op gedrag . Tijdig aanspreken op gedrag voorkomt dat resultaten achteruit gaan. Aanspreken op gedrag is voor de meeste mensen nog moeilijker dan het positief benaderen van conflicten. Conflicten gaan over standpunten. Nu hebben we het over het geven van feedback op elkaar. Ook hier geldt, maak het leerproces leuk en oefen. Want oefening baart kunst.

5)                  Focus op de resultaten van het geheel. Zet de de doelstelling van het MT voor die van je eigen afdeling. Communiceer daar open en helder over. Dat creëert  transparantie naar de achterban. Hiermee wordt de richting, de doelstellingen en het succes van het geheel ook doorleefd op je eigen afdeling.

Veel succes! Sparren over Tiemen in je MT kan. Neem contact met me op voor een quick scan.